Föreskolebrevet

Jag vill börja med att säga att jag är tacksam över det arbete ni gör och hur väl ni tar hand om vår framtid – barnen. Jag vill prata om de personer som inte gör det och som tyvärr söker sig till platser där barn finns, både till förskolor, skolor, simhallar och idrottsföreningar. De är dessutom ofta anhöriga och finns inom familjen. Jag pratar om pedofiler. Tyvärr är det som poliserna säger: ”Där barn finns, där finns pedofilerna. Ingen annanstans.” Så jag skriver inte detta för att misstänkliggöra några av er, utan för att skydda barnen tillsammans med er.

Som ni säkert har uppmärksammat är det tre barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade innan de blir 11 år gamla. I vår familj lär vi barnen integritet, men alla barn har inte turen att ha sådana föräldrar, vissa blir sexuellt utnyttjade av sina föräldrar. Därför ser jag er roll som enormt viktig både för att lära barnen integritet och dessutom upptäcka om något barn har misstänkta beteenden. Jag tänker att vi tillsammans kan hjälpas åt att skydda barnen.

Först och främst vill jag att ni, precis som ni jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor så bra, även börjar prata om barnens privata delar. Att de ska respektera varandra och förstå den egna kroppens privata områden. Vad de ska göra om någon rör dessa. Att de känner ”Stopp, min kropp!” och alltid ska berätta för en vuxen om någon vuxen eller något barn går över gränsen. I skolan har man brandövning en gång per termin. Eftersom varje klass har tre sexuella ”bränder” är det rimligt att barnen på ett naturligt och odramatiskt sätt lär sig integritet och gränsdragning två gånger per termin. Det ska vara lika självklart för dem som att man inte får slåss.

När det gäller vikarier så vill jag veta att ni tar utdrag ur brottsregister på dem. Men också att ni följer reglerna kring att vikarier inte får byta blöja eller ta vilostunderna med barnen. Jag personligen vill att enbart ordinarie personal (här kan du ange namn på några du litar på) följer med NN på toaletten om det behövs. Jag kommer att meddela när NN kan torka sig själv och då är det viktigt att ni låter det vara så. Då får varken mamma, pappa eller någon annan torka.

Jag tycker det är angeläget att alla föräldrar får vetskap om statistiken, så att vi blir vaksamma på om vi själva upptäcker barn som pratar i vuxna termer eller vill leka lekar som barn inte ska känna till. På så sätt kan vi spåra källan och skydda barnet.

Här finns handboken Stopp min kropp som ni kan ladda ned gratis hos Rädda barnen.

Här kan ni se ett inslag där Elaine Eksvärd och Patrik Sjöberg – båda sexuellt utnyttjade som barn – berättar om hur större integritet hade kunnat rädda dem från deras förövare.

När ni har vikarie vill jag informeras om vem det är och att ni kollat brottsregistret. Jag vill att vikarien informeras om reglerna för vad vikarier får/inte får ha för arbetsuppgifter. Om vikarien ska vara ensam med barnen vid öppning eller stängning vill jag att föräldrarna meddelas så att alla kan välja att lämna/hämta senare/tidigare. Men framför allt vill jag att ni jobbar aktivt med barnens integritet utan att invänta att det ska finnas med i en läroplan, för det viktigaste är ju alltid barnen.

Tack igen för att ni tar hand om våra barn! Jag ser fram emot att höra vad ni gör för att hjälpa oss att skydda dem tillsammans med er.

Varma hälsningar

NN:s mamma/pappa

'

Så lär du ditt barn integritet

 • En tydlig introduktion till vikarier om hur vi bemöter barnen och varandra- aldrig stjäla kramar, pussar eller sätta i knät om barn inte vill själv
 • Bara ordinarie personal eller väl kända vikarier byter blöjor
 • Bara ordinarie personal eller väl kända vikarier assisterar vid toalettbesök
 • Inga vikarier är ensamma på vilan
 • Aldrig vikarier vid öppning/stängning av förskolan
 • Brottsutdrag på alla medarbetare
 • Var uppmärksam på vilka ”hörnor” barnen leker i och se till att det alltid är en pedagog närvarande
 • Ta in förebyggande litteratur
 • Samlingar med exempelvis forumteater där barnen får lära sig respektera varandras integritet
 • Var uppmärksam på hur olika barn uttrycker sig (ord, kroppsspråk, mimik)
 • Lär barnen lyssna på sina egna känslor
 • Möt och förklara utifrån barnens frågor
 • Lär barnen säga ”STOPP”
 • Gör en trygghetsvandring med barnen (riskområden för barn blir synliggjorda)
 • Gör barnintervjuer
 • Samtala med barnen om Barnkonventionen (det gör barnen mer medvetna om sina rättigheter ”alla har rätt till sin kropp”, ”stopp, det är min kropp”)
 • Fråga barnen ”får jag byta blöja på dig”? För att värna deras trygghet och integritet
 • Ha uppsikt över alla utrymmen där barnen befinner sig

Här är handböckerna som de kan ladda ned gratis via dessa länkar

www.raddabarnen.se/stopp-min-kropp 

www.raddabarnen.se/natsmart 

www.raddabarnen.se/mellanstolarna


Med vänlig hälsning
Elaine Eksvärd, vd och grundare Snacka Snyggt
Snacka Snyggt AB & Elaine AB076 - 216 23 00elaine@snackasnyggt.seSlipa företagets retorik och presentationsteknik: www.snackasnyggt.seBoka mig till nästa din nästa Kick-off: www.elaineeksvard.se