Fukt och värme är de perfekta förutsättningarna för att mygglarverna ska kläckas i stora mängder, och efter en sommar med mycket regn och på senare tid även rejäl värme hotar nu en mygginvasion. Men hur skyddar man sig bäst? I Nyhetsmorgon fick Pär Lernström och Jessica Almenäs goda råd av myggexperten Yngve Brodin från Naturhistoriska riksmuseet.

Myggstift och motsvarande är klassiska medel som absolut kan vara effektiva, säger Yngve Brodin.

- Myggmedel fungerar faktiskt om man täcker in alla blottade ytor på hela kroppen.

Samtidigt passar han på att utfärda en liten varning:

- Långtidsverkan av myggmedel är okänd. Det innehåller ämnen som inte är kända som farliga men är väldigt lika farliga ämnen.

Mer naturliga medel som kan hjälpa till att skrämma bort mygg är rök av olika slag (som grillrök eller öppen brasa - björkved lär vara särskilt bra), vitlök samt pors.

- Gnid in dig med pors eller bind en krans av det, föreslår Yngve Brodin.

Se hela inslaget här ovan.