Polisens råd till vuxna:

-Kom ihåg att Internet är en självklar del i barns vardag

-Kommunicera! Engagera dig i barnens nätvardag. Visa genuint intresse

-Barn har inte förmåga att förstå konsekvenser av sitt handlande och vi måste lära dem att se riskerna i tid

-Lär barn att aldrig skicka bilder till någon på nätet om det är bilder man inte kan visa för en förälder, lärare osv

-Om skadan redan är skedd känner barn ofta skuld och skam. Skuldbelägg aldrig barnet, det är alltid förövarens fel

-Förbjud inte barnet att vara uppkopplad

Polisens råd till barn och ungdomar:

-Var kritisk, tänk på att den du pratar med på nätet inte behöver vara den du tror att det är

-Berätta om dina kontakter för en kompis, dina föräldrar eller någon annan du känner förtroende för, var aldrig ensam i dina kontakter

-Skicka aldrig en bild över nätet som du inte också kan visa en förälder eller annan vuxen i din närhet

-Tänk på vad du lägger ut för information om dig själv

-Träffa aldrig en person som du bara pratat med på nätet, gå aldrig ensam

-Om det redan hänt, tänk på att det aldrig är ditt fel, du är inte medskyldig. Det är alltid den vuxne som har ansvar

-Du är inte ensam, många barn har varit utsatta för precis samma sak

-Berätta för någon du känner förtroende för

-Anmäl till polisen och sajten om vad du utsatts för. Vi behöver din hjälp för att stoppa personen från att utsätta dig igen och/eller andra barn

Tipsen kommer från Cecilia Wallin som arbetar inom polisens nationella operativa avdelning inom gruppen mot sexuella övergrepp mot barn.