Svenskarna äter giftig fisk utan att veta om det eftersom man i Sverige har lov att sälja fisk med högre halter av miljögifter än i resten av Europa. Men för att Sverige skulle få det här undantaget från EUs gränsvärden så måste svenska myndigheterna kontra med att informera sin befolkning om riskerna med att äta sån här fisk. Nu kommer ett nytt larm från Livsmedelsverket som varnar för att äta sik, röding, öring och viltfångad lax. Strömming ska kvinnor i fertil ålder, barn och äldre bara äta högst ett par gånger om året.

Har länge haft giftiga fiskar i Östersjön

Livsmedelsverkets toxikolog Emma Halldin Ankaberg berättar varför de här fiskarna är skadliga för vissa grupper av människor.
- I Sverige är det så att vi under lång tid haft höga halter av miljögifter i vår fisk framförallt i Östersjön och Bottniska viken. De allra flesta vet att det finns något som heter dioxiner och att det är farligt och vi måste försöka begränsa intaget av det här och därför ska inte vissa grupper äta den här typen av fisk.

Skadar centrala nervsystemet

Vad händer med kroppen om man får i sig för mycket av de här ämnena?
- De här ämnena är lösliga i fett och är svårnedbrytbara och de lagras i fettet och de känsligaste grupperna för det här är foster och spädbarn. Man har sett i djurförsök att när man blir exponerad för väldigt höga halter så kan man se effekter på det centrala nervsystemet, immunförsvaret och hormonssytemet, säger Emma Halldin Ankaberg.

I klippet berättar Emma Halldin Ankaberg också varför vi fått undantag från EUs regler och hur konsumenterna bör ställa sig inför det här larmet.