Tävlingsregler

1. Tävlingen arrangeras av TV4-GRUPPEN via Nyhetsmorgons Facebook-sida.

2. Tävlingen är öppen för alla invånare i Sverige över 18 år. Anställda eller representanter för TV4-GRUPPEN, Meter eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

3. Bara motiveingar skickade on-line via Facebook kommer att tas emot. 

4. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt den 29 september 2014 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från TV4-GRUPPEN.

5.Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.

6. Vinnaren meddelas personligen av TV4 och offentliggörs via TV4.se/nyhetsmorgon och Facebook.

7. Personlig information om tävlingsdeltagare kommer att användas till att administrera anmälningar, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Personlig information kommer endast att användas till marknadsföring om deltagaren har samtyckt till sådant bruk vid anmälningen eller vi senare tillfälle.

8. Priset kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot all förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har TV4-GRUPPEN rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha motsvarande värde.

9. Deltagarna accepterar att om de vinner så har TV4-GRUPPEN rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarnas ålder och namn på webbplatsen/i publikationer/i sändning, för att tillkännage vinnarna av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

10. TV4-GRUPPEN förbehåller sig rätten att justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.