Den brutala dödsmisshandeln av Lotta Rudholm i somras väckte uppmärksamhet i hela landet. Hon mördades av en man hon haft ett förhållande med och försökt lämna och fallet blev ett uppvaknande för många kring hur dåligt stödet för våldsutsatta kvinnor funkar.

Men Lotta är tyvärr långt ifrån ensam. Varje år misshandlas tiotusentals kvinnor av en man de har eller har haft ett förhållande med. Exakt hur många som drabbas är svårt att säga. Runt 13 000 kvinnor (källa: Brå) anmäler varje år att de blivit misshandlade av en närstående, men eftersom Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är 20-25 procent av alla våldsbrott mot kvinnor som polisanmäls så kan det alltså röra sig om 65 000 kvinnor som blir misshandlade av en närstående man varje år.

Under 2000-talet har dessutom drygt 250 kvinnor blivit mördade av en man de haft en relation med.

De här brotten får långtgående konsekvenser - inte bara för kvinnorna som utsätts - utan för hela samhället. Enligt en analys som Europeiska jämställdhetsinstitutet har gjort kostar mäns våld mot kvinnor i Sverige ca 18 miljarder om året. Då räknar man in bland annat sjukskrivningar, vård, polisutredningar och rättegångar.

Våldet har även långsiktiga effekter för de uppskattningsvis 85 000 till 190 000 barn (källa: Nationellt centrum för kvinnofrid) i Sverige som växer upp i familjer där våld förekommer. Det finns tydliga tecken på att våldet överförs mellan generationer och kan skapa psykiska problem i vuxenlivet.

Trots detta är det många som vittnar om det dåliga stöd som kvinnor som vill lämna en misshandlande man får. I det akuta skedet kan det fungera men sedan brister det. Regeringens granskning av socialtjänsternas arbete med våldsutsatta kvinnor visade att i 60 granskade kommuner brast stödet i 50 av kommunerna.

Det här har vi tänkt att vi på Nyhetsmorgon ska uppmärksamma den här veckan. Vad händer egentligen efter misshandeln?