• Är du ofta orolig över din hälsa?

  • Misstänker du att du har en allvarlig sjukdom som man ännu inte upptäckt?

  • Har du ofta värk och smärta i olika delar av kroppen?

  • Om du läser om en sjukdom i media, blir du då orolig att du har den?

  • Tror du att dina kroppsliga besvär, till exempel muskelryckning eller huvudvärk, är en livshotande sjukdom?

  • Läser du mycket om olika sjukdomar?

  • Letar du ofta efter symptom på att du är allvarligt sjuk (till exempel knölar)?

  • Har du besökt läkare många gånger för att du tror att du är allvarligt sjuk, fast de säger att du inte är det?

  • Är du ofta missnöjd med läkarundersökningar?
  • Här hittar du Läkarpodden med Tilde och doktor Mikael