Flyktinglägren i Östafrika fylls med människor som övergivit sina hem och jordbruk på grund av den torka som nu råder på Afrikas horn. Torkan omfattar Somalia, Kenya, Djibouti och Etiopien. I lägren kring staden Dadaab, i Kenya, bor just nu 400 000 människor som övergett sina jordbruk och hem i flykt från torkan. De är byggda för att ta emot 90 000 personer och antalet flyktingar växer dag för dag.

Nyhetsmorgon kommer att vara navet i kampanjen som startar den 23 juli och pengarna som samlas in delas lika mellan de tre olika organisationerna.


Så här kan du vara med och skänka pengar till Hopp för Afrikas horn:

Skänk 50 kronor:
Sms:a HOPP50 till 72900

Skänk 200 kronor:
Sms:a HOPP200 till 72900

Eller sätt in pengar på plusgiro 902001-7 eller bankgiro 902-0017 och märk talongen med "Hopp"