Användare och branschfolk möts i dag för att diskutera de sociala medierna, och hur de används av näringsliv, politiker och myndigheter. Är det oskyldiga verktyg, eller har facebook och twitter utveckats till plattformar för marknadsförare och makthavare att påverka konsumenter och opinion?

Disruptive medias vd Annika Lidne, Magnus Kolsjö från finansdepartementet, entreprenören Heidi Harman och it-experten Joakim Jardenberg diskuterade sociala medier i allmänhet och twitter i synnerhet i Nyhetsmorgon. Joakim Jardenberg agerade också twitterlärare för programledarna under morgonen, och skötte kontakten med tittarna.