Anki är ett av de vittnen som hördes av polisen efter mordet. Nu träder hon fram.

Nyheternas reportrar minns Palme-mordet