Här kommer lista på växter som är med i studion:

Vidjehortensia ‘Anna-Belle’ Finns två storlekar. Klicka här. 

Funkior ( Olika sorter )

Hasselört

Strutbräken

Vita aklejor

( I järnkorgen växer snötörel som är en ettårig sommarblomma.)