Vid en sökning på engelskspråkiga Wikipedia kommer man till en sida där man skriver:

"For over a decade, we have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Right now, the U.S. Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open Internet".

- Egentligen är hela meningen att man ska skydda sig från privatkopiering. Problemet är inte att man vill komma åt det, utan sättet man gör det på , säger Jan Ainali från svenskspråkiga Wikipedia.

Han fortsätter:

- Lagen är så vagt skriven, den är trubbig. Det är som om man vill kavla ut en deg och kör in en ångvält. Degen blir platt, men köket blir sig inte likt igen.

En av invändningarna är att lagen är luddigt utformad, kan missbrukas och därför hotar enskilda användares integritet.