Annica Lundgren Frisk

Annica Lundgren Frisk är 54 år gammal, kommer från Stenkullen och är med i Robinson 2021. Hon arbetar som tullinspektör och hennes personliga sak är en pincett.

Annica Lundgren Frisk är 54 år gammal, kommer från Stenkullen och är med i Robinson 2021. Hon arbetar som tullinspektör och hennes personliga sak är en pincett.