Hans Wincent

Hans Wincent, även kallad Wincent, är mentor till deltagarna i Farmen.

Farmarna dansar loss i schottis

Sofie och Simon har fått i uppdrag att lära sig dansa schottis och visar nu upp sina kunskaper för Wincent.