Joanna Swica

Joanna Swica år 32 är gammal, kommer från Stockholm och är med i Robinson 2021. Hon är egenföretagare och hennes personliga sak är en tandborste.

Joanna Swica år 32 är gammal, kommer från Stockholm och är med i Robinson 2021. Hon är egenföretagare och hennes personliga sak är en tandborste.