Kim Graversen

Kim Graversen är en av deltagarna i Farmen 2019.