Linus Oscarsson

Linus Oscarsson är en av deltagarna i Torpet och Farmen 2019.

Linus Oscarsson är en av deltagarna i Torpet och Farmen 2019.