Neda Ameli

Neda Ameli är en av deltagarna i Torpet och Farmen 2019.