Stina Öberg

Stina Öberg är en av deltagarna i Farmen 2019.

Stina Öberg är en av deltagarna i Farmen 2019.