Vlad Reiser

Vlad Reiser är youtuber och artist. Deltagare i Farmen VIP 2019.

Vlad Reiser är youtuber och artist. Deltagare i Farmen VIP 2019.