I vanliga fall är det en person som sitter i heta stolen och svettas med frågorna. Nu kommer vi få se sex personer som alla kämpar om att få svara på den sista frågan. De tävlande i de här programmen har alla något gemensamt, de representerar alla organisationen Autism- och Aspergerförbundet. Detta innebär också att hälften av den summan som vinnaren får kommer att gå till organisationen. 

Autism- och Aspergerförbundet får ekonomiskt stöd av Postkodlotteriet sedan 2019 och har hittills tagit emot 5 miljoner kronor. Pengarna har bland annat används till gratis föreläsningar för att sprida kunskap om hur och på vilket sätt människor med autism tänker annorlunda och hur de uppfattar sin omvärld. Föreläsningarna har riktat sig till de som till exempel arbetar inom kriminalvården, polisen, psykiatrin och socialtjänsten.

Hur går "Heta stolen" till?
De sex deltagarna kommer tillsammans att svara på 15 frågor. Svarar man fel åker man ut och får dessutom prissumman att sjunka en nivå. Man kan också välja att inte svara på frågan och passa den vidare. Men bara en gång och då får man sätta sig sist i ledet. Den som hamnar i Heta stolen därefter måste då svara på frågan och får alltså inte passa.