Elisabeth Tarras-Wahlberg minns natten då Prins Carl Philip föddes:

Så skiljer sig kungliga bröllop från vanliga bröllop: