Paolo Robertos oväntade besök i de två lägren i fjärde avsnittet av Robinson - revanschen rubbade utan tvekan balansen i lagen och rörde upp starka känslor. I lag Guntao blev Johnny Leinonen märkbart irriterad över att bli utsedd till svagaste länken sedan både Anna Lundh och Mia Laaksonen lagt sina röster på honom.

I Tigas slutade första omröstningen med två röster på Deniz Özen och två röster på Sanna Benjaminsson. För att bryta dödläget föreslog Robban Andersson en lottdragning, varvid Deniz drog det kortaste strået och därmed utsågs till svagaste länken.

För Deniz bör utgången ha varit en obehaglig påminnelse om hans förra Robinsonäventyr 1999 då han blev utröstad efter en just en lottdragning. Samtidigt verkade han ta resultatet med fattning:

- Jag kände att Sanna tog det ganska hårt att få två röster på sig medan jag egentligen inte bryr mig, sa Deniz.

Nu återstår att se vilken betydelse omröstningarna får för det framtida spelet.