Under sin vistelse i Guntao har Mats Kemi lärt känna de olika ladgmedlemmarna tillräckligt väl för att våga sig på en analys av deras samspel. Att händige Leif Svensson blir pappan i familjen är knappast överraskande, men mammarollen tillfaller lite oväntat lagets yngsta medlem, Anna Lundh:

- Hon vill ha koll på var alla är och fixar och donar, precis som en mamma gör, säger Mats.

Deniz Özen och Mia Laaksonen blir tonårsson respektive tonårsdotter medan jokern Beatrice Karlsson får rollen som familjens minsting:

- Beatrice är som en tolvåring som håller på att bli vuxen som vet och kan allt bäst, lyder Mats omdöme.

Se hela den bortklippta scenen här ovan.