Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet, skriver i en debattartikel i Dagens samhälle att regeringen måste satsa mer på skolorna. Detta genom en klassrumspeng som ger kommunerna möjlighet att rusta upp. 

Att det finns brister inom skolmiljön visar bland annat en ny rapport från Socialstyrelsen. Många barn med överkänslighet drabbas hårt och detta leder till sämre prestationer. 

- Även TV4s stora granskning av skolmiljön, #skolsnusk som ska pågå hela hösten visar att det finns stora brister när det gäller inomhusmiljön i skolan. Allergikonsulent Britt-Marie Wallström som intervjuas i TV4 Nyheterna i Halland menar att det saknas resurser för att arbeta förbyggande med inomhusmiljön i skolan.Det vill vi ändra på, säger Maritha Sedvallson. Vårt förslag till lösning är en klassrumspeng, ett statligt investeringsstöd som kommunerna ska kunna söka, säger Sedvallson i ett pressmeddelande.