Maila till sommarmedernst@tv4.se. Bifoga bilder på huset och berätta kort om huset och er. 

Observera att TV4 och C More samarbetar med externa produktionsbolag som tar emot och hanterar ansökningarna till våra program. Respektive produktionsbolag ansvar för att ge dig information om hur din ansökan hanteras.