Material:
Vattenbehållare (IBC behållare)
Virke
Reglar
2 st lastpallar
Spikar
Skruvar
Svart falurödfärg

Verktyg:
Pensel
Hammare
Skruvdragare

Gör så här:
-  Lägg två stycken lastpallar på varandra och placera vattenbehållaren på dom.
-  Täck den nedersta lastpallen genom att skruva fast en ram av brädor runt den nedersta pallen.
-  Gör en ram av reglarna som har samma storlek i kvadrat som vattenbehållaren.
-  Lägg ramen ovanpå vattenbehållaren.
-  Ta en bräda med den grova ytan utåt och ställ den med kortsidan nedåt mot den fastskruvade ramen på lastpallen. Förankra brädan genom att spika fast den i toppramen och i lastpallen.
-  Brädorna ska vara cirka 30 cm längre än höjden på hela vattenbehållaren inklusive pallarna.
-  Fortsätt att spika fast brädorna kloss i kloss varvet runt om hela vattenbehållaren.
-  När du når tappkranen på kortsidan såga ur de brädor som är runt kranen innan du spikar fast dem för att kunna använda kranen.
-  Måla hela ”möbeln”.
-  Gör ett hål i toppen på vattenbehållaren i samma diameter som stupröret.
-  Placera vattenbehållaren under ett stuprör och för in stupröret i hålet på toppen av behållaren för att börja samla vatten.

Lycka till!