1. Börja med att snickra ihop ramar av lätta träribbor, anpassade till bredden på fönstret.

2. Klä in ramen med det tyg du valt. Spänn åt fäst dem enkelt på baksidan med hjälp av häftpistol.

3. Dags att montera själva hissanordningen: Skruva fast öglor i hörnen på fönsterkarmen, två uppe och två nere.

4. Mät upp två längder av grovt snöre, en för vardera sidan. Slå ett par knutar i ena änden av snörena och häfta fast dem i övre delen av ramen, ett till vänster och ett till höger.

5. Trä snörena igenom öglorna, först de övre och sedan de nedre.

6. Ta hjälp av någon som håller i ramen medan du drar åt snörena. Fäst undre delen av snörena i undre delen av träramen.

Se hela proceduren i klippet ovan.