Utgångspunkten till bordets konstruktion är klassiska bockar, så kallade hagalundare. Ladda ner skissen som ligger längst ner på sidan för att se hur en sådan är konstruerad. 

Ernst och hans medhjälpare Pirre och Mackan utvecklade modellen något och denna "deluxe-variant" har rundstavar som fäster bordsskivan med bocken.

1. Som bordsskivor använde vi konstruktionsvirke. För vår variant behöver du fyra plank, som skall placeras på rad över bockarna.

2. För att få rundstavarna, som skall hålla fast skivorna, på rätt ställe behöver du borra ditt dem genom att placera ut planken på bockarna. Det är viktigt att de ligger bredvid varandra, så fixera gärna med tvingar.

3. Borra sedan genom planket och ner i bocken. Var precis med storleken. Våra rundstavar var 25 mm och vi använde en 26 mm-borr.

4. Dra ner rundstaven cirka 3 centimeter ned i bocken och fixera sedan med en skruv.

5. Vi valde att måla bockarna i svart och planket i en färg som Ernst blandade själv: lasyrolja och pigment i färgen "grå umbra".