Ernst förbereder för stolparna genom att gjuta två små betongplattor som grund. Han markerar stolparnas fotavtryck i betonggrunden: varje sida blir cirka en och en halv tegelsten bred. Lägg stenarna omlott vid murningen för bästa stadga.

Ernst föredrar att lägga murbruk direkt på stenarna och sedan lägga dem på plats och trycka till. Fukta gärna teglet en aning så fäster bruket bättre. Kontrollera löpande med vattenpass så att det blir rakt.

Gå över fogarna mellan stenarna efteråt med en fin fogslev, jämna ut och lägg på extra murbruk i fogarna om det behövs. Som kronan på verket täcker Ernst stolparnas översidor med plattor av galvaniserat stål.

Se hela inslaget i klippet ovan.