Material:
Oasisblock
Trälådor
Vass
Råg
Blommor
Sjösand
Musselskal

Verktyg:
Kniv
Sekatör

Gör såhär:
Plocka sand, en bukett av blommor, råg och mossa (Viktigt, se till att du får tillstånd av markägaren att plocka mossa och råg på dennes ägor)
Skär ut oasisblocken så att de passar dina trälådor.
Ernsts skapar en låda med känslan av sjö, en av mark och en skog
Låt din fantasi flöda och använd dig av de element som du tycker speglar din plats

Lycka till!