Material:
Skruv
Rundstavar
Spontade bräder
Svart snickerifärg
Verktyg:
Japansåg
Täljkniv
Skruvdragare
Pensel
Hammare

Gör så här:
För ihop de spontade bräderna så att en bordskiva i önskad storlek skapas
Lägg reglar på din bordskivas undersida för att låsa ihop brädorna
Skruva fast reglarna i bordskivan
Borra hål i bordsbenen (Tänk på att välja en dimension av borr som är något mindre än
rundstaven så undviker du att behöva limma)
Tälj till ändarna på rundstavarna
För in rundstavarna igenom dina borrade hål i bordsbenen
För igenom din bordskiva igenom de två bordsbenen så att de låser sig
För att få till vinkeln efter golvet såga till dina ben i önskad vinkel
Måla ditt bord i önskad färg

Lycka till!