Material:
Rispapper
Lintråd
Lim
Rundstav

Verktyg:
Japansåg
Kniv
Sax
Linjal
Sax
Penna

Gör så här:
Lägg ditt rispapper på ett platt underlag
Såga ut din rundstav i fyra stycken delar, 2 stycken med längd: 100 cm och 2 med längd
60 cm
Knyt fast rundstavarna i varandra med hjälp av lintråd så att en stadig ram skapas
Lägg ramen centrerad på ditt rispapper
Klipp av hundöronen i hörnen på ditt rispapper
Limma kanterna av ditt rispapper
Vik de limmade kanterna över respektive rundstav
Se till så att kanterna fäster ordentligt
Låt torka

Lycka till!