Material:

Kilsågat virke i olika bredd

Fjäderlister för att fästa ihop virket

Virke till ben

Virke till reglar

Virke till små klossar för spegeln

Virke till hyllplan

Spegel

Rundstav

Träskruv

Spik

Trälim

Vitlasyr

Verktyg:

Sticksåg

Såg

Hammare

Borrmaskin och träborr

Skruvdragare

Vattenpass

Bred pensel

Gör så här:

Kapa det kilsågade virket i önskad längd och placera ut det på en plan yta.

Knacka i fjäderlister för att binda samman brädorna på längden.

Skruva fast två reglar för att hålla ihop förvaringsväggen.

Skruva fast reglar utanpå båda långsidorna, dessa ska vara något längre än själva väggen.

Rita upp och såga ut två ben, se till att de är tillräckligt långa för att förvaringsväggen ska stå stabilt.

Skruva fast benen genom de utstickande sidoreglarna.

Såga ut små klossar som är spårade för att hålla spegeln på plats, stäm av med spegelns mått.

Markera spegelns mått.

Limma på klossarna och slå en spik igenom.

Sänk ner spegeln i sitt fäste.

Välj placering för hyllplanet och kolla att det ligger rakt med vattenpass.

Skruva fast hyllplanet från baksidan.

Kapa rundstaven i lagom långa bitar för knoppar.

Knopparnas placering väljer du själv.

Gör hål efter diametern av en rundstav och fäst dessa knoppar med trälim, använd hammare.

Spegelglaset lyfts ur.

Vitlasera förvaringsväggen med en bred pensel och låt torka.

Lycka till!