Material:
• Ytterpanel
• Reglar till konstruktion
• Skruv för utomhusbruk
• Fransk träskruv
• Vagnsbult
• Brickor
• Rundstav
• Öglor
• Läderrem eller lädersnöre.

Verktyg:
• Såg
• Skruvdragare
• Måttstock
• Borr
• Hamrare
• Vinkelkap eller bågfil

Gör så här.

Regla upp ett regelverk för den fasta spaljen och montera ytterpanelbrädorna med skruv.

Spara ur i spaljen där du vill ha din öppning men låt en bräda ligga på blasken över hålet. I denna kommer du sedan fästa lamellerna i från ovan. Se till att ha något slags golv eller bräda i botten av hålet så du kan fästa de tappar som ska fungera som gångjärn senare.
Hålet på öppningen bör vara så att du får in önskat antal brädor men med lite luft på vardera sida för att det ska gå att vrida på de.
Kapa brädorna lite kortare på höjden så du har lite mellanrum mellan golv och den övre brädan.

Borra hål i de brädor som ska bli lameller uppe och nere på samma sida (gångjärnssidan) ca 1 cm in och i centrum av brädans tjocklek. Se till att få samma djup i alla hål. När du gjort detta så lägger du ut alla brädorna bredvid varandra med lite luft emellan, se så de passar i hålet och märk på nertill i golvet vid varje brädas hål. Tänk på att dra in ditt märke med samma mått som du borrat i brädan från panelens framkant, så att brädan hamnar i samma liv som din fasta panel, centrummåttet.
Vid dina markeringar skruvar du nu i en fransk träskruv i golvet och kapar de i en och samma höjd. Höjden bör vara lite längre än djupet du borrat i i brädan så brädan går fritt från golvet.
Ta nu första brädan och sätt med hålet i nederkant över den kapade skruven, se att höjden stämmer i överkant och gör ett märke var brädans övre hål kommer i den fasta brädan. Borra hål i lämplig storlek och slå ner en vagnsbult som fixerar brädan ovanifrån. Upprepa till sista brädan är på plats.

När alla brädorna är på plats så skruvar du i en liten ögla i varje och fäster en bit ledarrem eller snöre i dessa, gör en ögla i snöret för att kunna trä i rundstaven. Fixera rundstaven med en montageskruv eller häftstift.

Färga efter eget önskemål.

Lycka till!