Material:
Canavasdukar
Färg i olika toner

Verktyg:
Penslar
Handduk

Gör såhär:
Låt fantasin och kreativitet flöda, försök att ta in färger från den plats du befinner dig på.
Våga blanda ljust och mörkt, våga nollställa dig för att ta in i nya färger och inspiration.