Material:

Hyvlad bräda för sidostyckena

Hyvlad bräda för steg och stoppklossar

Rundstav

Trälim

Träskruv

Verktyg:

Cirkelsåg

Borrmaskin och kvistborr

Skruvdragare

Penna

Måttstock

Snabbtving

Vattenpass

Hammare

Sandpapper

Gör så här:

Kapa sidostyckena, dvs höjden på stegen, i önskad längd.

Såga ett snedställt avslut för bra anslutning mot golvet och med önskad lutning.

Mät och markera första stegets höjd och spänn det på plats med snabbtvingen, tänk på att få rätt lutning och kontrollera att det ligger vågrätt med hjälp av ett vattenpass.

Borra fyra hål per steg i sidostyckena, markera med penna så att hålen hamnar mitt i steget.

Använd kvistborr med diametern av en rundstav och skruva sedan i en lång skruv genom var hål in i varje steg.

Såga av rundstaven till små pluggar och fäst dessa med lite lim i alla hål, använd hammare.

Pluggarna får gärna sticka ut en bit som ett dekorativt inslag, sandpappra dem lätt.

Såga två mindre bitar trä till stoppklossar.

Placera stegen på given plats. Skruva fast stoppklossarna ovanifrån, ner i var sidostycke med två skruvar genom var kloss.

Lycka till!