Du behöver:

  • 5 stycken 150 cm långa kopparrör – 22cm i diameter
  • 10 stycken t-kopplingar i koppar (22 mm i diameter) 
  • 4 stycken ändbitar i koppar (22 mm i diameter) 
  • Tumstock
  • Rörkap
  • Rörpressverktyg

Så här gör du:

1. Kapa rören i de olika delarna. För bästa utnyttjning av rören kapa dem efter beskrivningen nedan:

55 cm + 55 cm + 35 cm = 145 cm

55 cm + 55 cm + 35 cm = 145 cm

55 cm + 35 cm + 35 cm = 125 cm

35 cm x 4 = 140 cm

35 cm x 4 = 140 cm

2. Mät upp och kapa upp alla bitar.

3. Ta en t-koppling och fäst två 35 cm rörbitar på långändarna och en 55 cm rörbit på mittenkopplingen.

4. Ta rörpressen och pressa ihop T-korsningarna över varje rörände. Det är väldigt viktigt att rören hamnar rakt, så var gärna på en plan yta när du arbetar.

5. Bygg ihop delarna så de bildar en stege genom samma teknik som innan. 55 cm rören ska sitta i mitten och vara trappstegen och 35 cm rören är långsidorna.

6. När stegen är klar, sätt dit ändkopplingarna med pressverktyget. Klar att använda.