Material:

-  Tjock markduk, matjord, skifferplattor, skifferkross.

Redskap:

-  Spade, kratta, spett, snöre, mjöl, planka, gummiklubba.

Övrigt:

 • Börja med att gräva ut för platsen av odlingsytan.
 • Placera ett spett i mitten av odlingsplatsen
 • Trä på ett snöre på spettet, spänn snöret och forma en cirkel runt spettet genom att strö ut mjöl.
 • Använd en regel för att märka upp gångarna som går som ett kors mellan odlingsbäddarna.
 • Använd en spade och gör fåror längs med linjerna på bäddarna, då blir det enklare att knacka ner skifferplattorna.
 • Slå ner plattorna i fårorna med en gummiklubba för att de inte ska skadas.
 • Klipp till och placera markduk i gångarna mellan bäddarna och fyll upp med skifferkross eller valfritt grus i korset mellan bäddarna.
 • Fyll sedan bäddarna med fin matjord.
 • Tänk på:

  -  Om du har tänkt göra flera odlingsbäddar så kan det vara bra om det finns utrymme för att gå i mellan för att enklare kunna vattna.