Material:
Sand
Finbetong
Vatten
Armeringsnät
Plastfilm
Ormbunksblad

Verktyg:
Avbitartång
Murarhink
Betongvisp
Stålborste eller rotborste

Gör så här:
- Lägg rejält med sand på bordet och forma sanden till en slät kulle. Kullen kommer bli själva skålen på fågelbadet.
- Lägg plastfilmen slätt över kullen och ut på bordet runt om i en cirkel.
- Lägg ormbunksbladen i en cirkel på plastfilmen med baksidan på ormbunksbladet uppåt.
- Gör betongmassan genom att blanda finbetong och vatten.
- Bygg på med betongmassan över ormbunkarna och upp över kullen. Viktigt att bygga på lite extra med betongen i övergången mellan själva skålen och brättet för en bra stabilitet.
- Tryck ner bitarna av armeringsnätet i den fuktiga betongen.
- Borsta hela undersidan på fågelbadet för att dölja armeringsnäten.
- Låt betongen torka.
- Vänd fågelbadet åt rätt håll och dra bort plastfilmen och ormbunksbladen.
- Snygga till ytan genom att borsta den med en stålborste eller rotborste.
- Fyll fågelbadet med vatten.

Lycka till!