Du behöver:
Träplankor (8 stycken)
Spröjsade glasfönster (8 stycken)
En bastant träregel (lika bred som skåpet)
Ytterligare plankor (som ska vara hyllplan och som är lika breda som skåpet ska vara djupt)
Ytterligare träreglar (Lika många som antal hyllplan. Dessa ska vara lika breda som hyllplanen)
Träskivor (2 stycken som ska fäsats vid skåpets båda övre kanter och som sedan ska sättas fast i med väggen)
Pluggar
Gångjärn
Låsanorning till luckorna. (Två luckor tille n låsanorning)
Borr
Skruvar och spikar
Måttstock
Penna
Vit äggoljetempera

MÅTT
Fönster: 1200x600mm
Stommen: kilsågat golv 240x35mm
Total storlek på skåpet: H 2505 mm x B2480mm

Så gör du:

Börja med att göra ramen av träplankor. Lägg ut plankorna på golvet i den fyrkantiga form som du vill att skåpet ska ha.

Borra fast plankorna med varandra.

Skapa nu fyra rutor (så att det bildas ett kors) inne i den stora ramen. Det gör du med ytterligare träplankor. Spika fast dessa.

På de två kanter som ska vara på ovansidan sätter du fast en träskiva (som bildar formen av en trekant, eller som en 90-gradig skiva) som du ska fästa ihop med väggen.

Nu ska du sätta fast en träregel på väggen som vitrinskåpet ska fästas på. Regeln ska alltså vara lika bred/lång som skåpet.

Borra igenom regeln så att det blir märke på väggen så att du ser var du ska sätta i pluggarna.

Gör på samma sätt med träskivorna som sitter i skåpets överkanter. Du borrar igenom där du vill ha hålen så att det blir ett märke i väggen där du sedan sätter i pluggarna som du ska borra fast skuvarna i.

Borra sedan fast skåpet med väggen, nedtill och upptill.

Nu när skåpet sitter fast på väggen är det dags att sätta i luckorna.

Mät upp var gångjärnen ska sitta på skåpet och luckorna.

Skruva fast respektive gångjärn på både skåp och luckor.

När skåpen är ditsatta är det dags att göra en låsanorning. Skruva fast den ena låsanorningen på ena luckan och den "fästande" låsanorningen på luckan bredvid.

Nu är det dags att göra hyllplan inne i skåpet. Ernst gör ett hyllplan bakom varje "spröjsrad".

Borra fast träreglar på insidan av ramens sidokanter. Lika breda träreglar som skåpet är djupt.

Lägg på lika breda träplankor som träreglarna är. Plankorna ska fungera som hyllplan. Limma och spika fast så att det verkligen sitter.

Måla skåpet i önskad färg. Ernst använder en vit äggoljetemepra.