Ordspråket som jag skrev på plexiglaset var:

Undret är inte att flyga i luften eller att gå på vattnet, utan att vandra på jorden.

Ernst