Använd försågade reglar och ribbor. Båda ribborna ska få plats inom ramen som bildas av reglarna.

1. Lägg reglarna så att de bildar en ram och skruva ihop dem.

2. Mät ut mitten av ramen och portionera ut ribborna utifrån det, med jämna mellanrum.

3. Skruva fast ribborna i ramen, och gör motsvarande med ribborna på andra ledden, så att ribborna bildar ett rutnät.