Gör så här:


1. Dela ett oljefat, med vinkelkap, efter önskad storlek. Du kan välja att göra två lika stora krukor eller en större och en mindre. OBS! Se till att det inte finns några brandfarliga vätskor eller gaser kvar i oljefatet.

2. Tejpa de vassa kanterna med gaffatejp.

3. Borra eller såga ett dräneringshål i botten av bägge krukorna.

4. Linda en vassmatta runt oljefaten, vassmatta finns att köpa på de flesta stora byggvaruhus. Spänn fast mattan med ståltråd.

5. Om man vill så kan man trycka ner ett tjockare rep i mellan tunnan och vassmattan, detta för att vinkla ut vassmattan och skapa en distans mellan matta och tunna.

6. Plantera valfria växter i era nya blomkrukor.