Material
Lampskärm
Terracotta krukor, 1 större och 2 stycken mindre i samma storlek.
Lampfäste inkl. sladd och brytare
Glödlampa

Verktyg
Rundfil
Limpistol
Skruvmejsel

Gör så här:
- Använd en rundfil för att göra en skåra i kanten på den större krukan som ska vara i botten. Skåran ska leda sladden.
- Placera den stora krukan med botten uppåt. Limma fast en av de mindre krukorna med botten neråt ovanpå den stora krukan.
- För igenom elsladden genom hålen på de ihop limmade krukorna.
- Ta ytterligare en kruka och för igenom sladden även på den. De två mindre krukorna möts med öppningen emot varandra.
- Montera ihop sladden med lampfästet.
- Limma ihop de mindre krukorna med varandra.
- Skruva i glödlampan & sätt på lampskärmen.


Lycka till!