Ernst använder klossar av lättbetong, men det går lika bra med trä om man hellre vill.

1. Mät upp mitten på en sida av klossarna och borra hål som matchar de järn du använder i väggen.

2. Markera var på väggen du vill ha dina klossar och borra upp hål.

3. Driv in armeringsjärnen i hålen. Låt tillräckligt mycket sticka ut för att montera klossarna stabilt på.

4. Applicera montagelim på den sida av klossen som riktas in mot väggen och tryck fast klossarna på armeringsjärnen. Se till att de fäster ordentligt och sitter rakt.

5. Lägg puts på klossarna för att ge dem samma yta som väggen. Ernst använder sig av en hydraulisk kalkputs som är särskilt stark. Var noggrann med skarvarna in mot väggen så det inte blir glipor. Kanterna kan jämnas till med en pensel doppad i vatten.