Dan bor i Linköping tillsammans med sin sambo och deras två barn.

När Dan var sju veckor gammal adopterades han från Santiago i Chile. Dan har en del information i sina adoptionshandlingar om sitt ursprung. Hans mamma Rosa hade sedan tidigare en dotter på två år när hon blev med barn igen. Men hon hade ingen möjlighet att ensam försörja ett barn till och var därför tvungen att fatta det svåra beslutet att adoptera bort Dan.

När Dans adoptivmamma hastigt gick bort några veckor innan jul 2010 fick han en stor längtan att söka upp sina biologiska rötter. Detta för att försöka minska den känsla av saknad han haft inom sig.

Nu reser Dan för första gången tillbaka till Santiago och med hjälp av Hans Fahlén ska de tillsammans försöka hitta det som saknats Dan.