Målsättningen att 40 procent ska vara kvinnor i styrelser kommittéer och valberedning uppfylls bara i ett fall. I övriga åtta lyckas man inte.

- Här har vi mer att göra. Det är viktigt att vi har en struktur som speglar samhällets mångfald, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Svenska Fotbollförbundet, till TV4 Sport.

Se inslaget ovan.