Myrgren har en protest hängande över sig som han fick vid inspektionen före tävlingen. Inspektionskommittén hade anmärkningar på någonting i utrustningen. Enligt uppgift har Myrgren rätat ut sin mast. Enligt Radiosporten finns tre möjliga straff om inte protesten avslås: varning, poängavdrag eller diskvalifikation.