SPRING!S EGNA SUPERHJÄLTAR - LINKÖPING
Har man tagit sig hela vägen till finalveckan har man onekligen övernaturliga krafter. Ni är med andra ord superhjältar. Ni ska nu skapa era egna superhjältekaraktärer med dräkter som ni ska ha på er hela dagen. BÅDA I LAGET SKA VARA SUPERHJÄLTAR. Ni väljer själva om ni vill ha vars en fristående karaktär eller om ni vill vara ett superhjälteteam. Ni måste komma på era egna superhjältenamn. 

När ni är klara med dräkterna ska ni be någon ta en bild på er där ni båda syns i helbild och skicka in den till tävlingsledningen. Bilderna kommer att läggas upp på Spring! i TV4:as Facebooksida cirka 13.00. Det lag som fått flest gillamarkeringar på sin bild 18.55 kommer erhålla 5000 kronor. 

Lagens förlängda arm
Superhjältar är inte sällan lagens beskyddare och hjälper till i kampen mot de mörka krafterna. Bäst nytta gör superhjältarna om de arbetar förebyggande och hjälper folk att undvika den mörka vägen. Ni måste nu skydda 3 olika övergångställen från passager mot röd gubbe under en period på 10 minuter samt skydda två tvättstugor från ”LUDD-FÖRBRYTARE”. Ni ska ställa er på trottoaren på vars en sida om vägen och uppmana folk att inte gå mot röd gubbe. Ni måste båda hålla EN hand på den stolpe där tryckknappen för övergångstället sitter under hela 10 minutersperioden.Om någon går mot röd gubbe måste ni börja om med en ny 10 minuters period.

Superhjälte-Akademin
Det har blivit dags för lite superhjälteträning. 

Åka supersportbil runt ett kvarter
Åka 100 meter rutschkana
Flyga skateboar minst 100 meter

Innan klockan 18.00 måste ni ha klarat följande för att belönas med 5000kr.

Modiga superhjältar
Ni ska nu visa mod genom att hoppa från tre meter ner i vatten. Hoppet måste genomföras före 19.00 för att ni ska erhålla 5.000kr. Ni väljer själva var ni genomför uppgiften så länge ni håller er innanför kommungränsen. Ni får vara utomhus eller inomhus. Ni får utföra uppgiften i samma hopptorn som det andra laget.

SÅ tipsar du Springare och Jagare.

Springare
Christer & Lisbeth
Emelie & Andreas


Jagare
Magnus Carlsson Jessica Andersson
Matte Carlsson Willy Björkman